Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.

Så blir din energiförsörjning en solskenshistoria

Funderar du på solenergi? Då är du inte ensam. Det finns många anledningar att investera i solstrålar. Redan idag är det många lantbrukare som upptäckt detta. Här får du tips om hur du kan skapa din egen energikälla på gården.

Därför ska du satsa på solceller:

  • Solen är en oändlig energikälla.
  • Solenergin är gratis. När du väl slutbetalat din investering producerar du själv en del av din el och blir mindre sårbar för stigande elpriser.
  • Du drar ditt strå till stacken i Sveriges omställning till en hållbar energiförsörjning.
  • Den bidrar till din egen gårds miljöprofil

Vad är solenergi?

När du vänder ansiktet mot solen känner du dem. Solens kraftfulla strålar som inte bara innehåller D-vitamin utan också stora mängder energi. Energi som med hjälp av dagens teknik går att ta vara med hjälp av solpanel på tak eller i solparker. Solpaneler består av solceller. De i sin tur består av ett antal seriekopplade kiselceller som omvandlar solstrålarnas fotoner till elektroner, alltså el som du sedan kan använda till allt från uppvärmning och hushållsmaskiner till elbilar och eldrivna verktyg.

Intressant. Men passar det mig?

Att solceller helst ska vara vända mot söder brukar de flesta känna till. Men misströsta inte. Har du ett tak i öst-västligt läge kan den tidiga morgonsolen och senare kvällssolen kompensera för mindre sol mitt på dagen. Solceller fungerar bäst med en taklutning mellan 25-65°. Ju länge norrut i landet du bor desto bättre med brantare lutning. Var de än placeras se alltid till att de inte skuggas av träd, buskage eller topografi.

Hur mycket el kan jag få ut?

Enkelt uttryckt: först räknar man på solens instrålning där du bor och sedan på solcellernas verkningsgrad och takets lutning. I vårt land kan räkna med 1000 kWh instrålad solenergi per m2 och år. Detta under ungefär 1000 timmar på ett år. För att räkna på det möjliga eluttaget spelar sedan solcellernas verkningsgrad in. Om man räknar med en verkningsgrad på 20 procent innebär det ungefär 200 kWh per kvadratmeter och år. Vill du ta reda på solinstrålningen på din ort kan du gå in på smhi.se och söka på solinstrålning. En för ändamålet perfekt taklutning kan även öka uttaget ytterligare.

Möjligheter på tak

För dig som lantbrukare finns det flera intressanta möjligheter att skörda solenergi. Genom att placera solpanelerna på boningshuset (eller på en ekonomibyggnad) kan du nyttja nuvarande stöd för Grön Teknik på 20% (en ny typ av ROT-avdrag). Detta blir då en privat investering. Väljer du istället att investera i verksamheten finns det stora fördelar, speciellt för de verksamheter som har en jämn el-användning över året. Här kan bidraget från solpanelerna uppgå till 40 – 60% av den totala el-användningen. För att uppnå detta är förutsättningen att det finns ett elbehov sommartid. Det kan röra sig om fläktar, mjölkkylning eller kycklingstallar som ska värmas och liknande. Vill du själv inte investera i solenergi kan ett annat alternativ vara att hyra ut taket till någon annan ”solbonde”.

Så här väljer du solpaneler:

  • Välj paneler som är testade, till exempel av IEC eller TÜV. Är tillverkaren ansluten till återvinningsorganisationen PV Cycle är det ett extra plus. Alla komponenter i anläggningen ska vara CE-märkta. All elektronisk utrustning, kablage och kopplingsplintar som ska monteras utomhus måste vara IP-klassade.
  • Granska garantier. Garantin är ofta uppdelade i olika delar av  installationen. En garanti gäller för prestanda och produktion och en annan för själva panelen, det vill säga en form av produktgaranti. Växelriktaren, montagesystemet och installationsarbetet är andra delar i garantiutfästelserna. Det gäller att vara uppmärksam och noggrann i utvärderingen av garantivillkoren.
  • Jämför priser och var noga med att hålla koll på kostnaden per installerad kW- för bästa lönsamhet.
  • Säkerställ att leverantören är seriös.
  • All personal på arbetsplatsen måste ha rätt utbildning och behörighet, gäller el-montage, takarbeten etc.

Svea Solar

5 % rabatt på installation, solceller, laddboxar & batterier

Läs mer

Soldags

6% rabatt på installation, solceller, laddboxar & batterier

Läs mer

Sesol

5% på installation, solceller, laddboxar & batterier

Läs mer

Ecokraft

5% rabatt på komplett solcellsinstallation och/eller batterilagring

Läs mer